Đã ghim
Anonymous
  • 1
  • 1

Chào mọi người. Mình là người rất thích tiếng trung và thích du học TQ nhưng mà mình không có cơ hội thực hiện ước mơ đó. Con gái mình 2008 và mình mong muốn khi con vừa tốt nghiệp THPT có ...